תוכן עניינים

הידור

תוכן עניינים

יש הידור ויש תוספת הידור

כשיש דיעה יחידאה האם מוריד מהידור

מסופק אם קדש השם האם מוריד בהידור

פרשיות של יד מדובקות האם מהודר

שאלות באותיות האם מוריד בהידור

תיבה חלוקה שהסופר צמצם הרווח האם יש בעיה ההידור

ספר תורה ספרדי מהודר שאות ו קטיעא כדעת האשכנזים האם צריך תיקון1

שתי מסורות של כתב נחשבות שתיהן מהודרות