תוכן עניינים

היסח הדעת

תוכן עניינים

ההבדל בין היסח הדעת בהנחת תפילין לבין כתיבת המזוזה