תוכן עניינים

הולכת ס”ת

תוכן עניינים

הולכת ספר תורה דווקא בעשרה בני אדם או לא

אם מועיל להדביק פלסטר או נייר כדי להעביר ספר תורה ביחיד