תוכן עניינים

הגהת ס”ת

תוכן עניינים

הגהת ספר תורה צריך לעשות שתי הגהות אדם ולא די במחשב

הגהת סתם דווקא על ידי מגיה ולא במחשב ובאפליקציה