תוכן עניינים

דיבוק אותיות

תוכן עניינים

דיבוק באמצע כתיבה

דיבוק העושה מ או ח פוסל אפילו בכל שהוא

דיבוקים באותיות בתוך עובי הקלף

נדבקה אות לחברתה באמצע כתיבה