תוכן עניינים

דיו

תוכן עניינים

אות שהדיו שלה קלוש ובנגיעה עם הקולמוס מתמלא בדיו שחור

דיו בהיר מול האור

דיו בצבע אפור אם יש בו בעיה של כסדרן

דיו לח אם יש לו דין כתיבה לקולא ולחומרא

דיו שיש בו חמץ מה דינו בפסח

דיו שלא יורד מהקולמוס מחמת סיב רק בסיום כתיבת האות

דיו שלא נמחק במים

האם יש חק תוכות בדיו לח

האם מועיל תינוק בשינוי צבע הדיו

האם מותר להוסיף חומרים לדיו

האם צריך לעשות הדיו לשמה

כיצד יש להבחין אם הכתב דהה או שיש עליו לבנונית

כתב שהתאדם האם מותר לעבור בקולמוס על השמות הקדושים

כתיבה בעזרת מכשיר מד קסת המזרים דיו לקולמוסים

ספר שהתאדמו אותיותיו

גודש דיו שממלא חלל האות אם מותר להסירו בקולמוס