תוכן עניינים

דבק

תוכן עניינים

אודות דבק עור למילוי נקבים

הדבקת פרשיות בדבק סלוטייפ

כיצד יש לחבר פרשיות תפילין של יד

להזהיר מכניסי הפרשיות לא לשים הרבה דבק

מדבקה על שם קודש

סלוטייפ או מדבקה על המזוזה גורמים לנזק

להדביק מדבקות מקלף מאחורי יריעות בספר תורה שקשה לגלגלו

מדוע אין להדביק מדבקות לחיזוק הספר תורה

מוכרי קלף שסותמים נקבים בדבק או טלאי ביריעות