תוכן עניינים

גניזה

תוכן עניינים

גניזת ספר תורה האם דוקא בקבר תלמיד חכם

יריעות פרשיות ומזוזות יש להניח בגניזה נפרדת

נרתיק מזוזה ניילון ומסמרים מי צריך גניזה

ספר תורה פסול האם להניחו בגניזה או למוכרו לסוחרים