תוכן עניינים

גיד בקלף

תוכן עניינים

אות שנכתבה על גיד שהתרומם והוא זז לימין ולשמאל

גיד שחור שמתנדנד ומדביק אותיות מה דינו

גידים הנמצאים בקלף מה דינם