תוכן עניינים

גוי

תוכן עניינים

מחלל שבת או גוי שתייג ספר תורה

עיבוד על ידי גוי או בסיוע לדעת מרן