תוכן עניינים

בית הכסא

תוכן עניינים

האם מותר להכניס לבית הכסא שטר חדש של 200 שקלים

דיו שנכנס לבית הכסא