תוכן עניינים

ביטול צורת האותיות

תוכן עניינים

ביטול צורת האותיות כיצד יעשה

ביטול צורת האותיות בחק תוכות ובכסדרן