תוכן עניינים

אותיות חלולות

תוכן עניינים

לא לעשות השם באותיות חלולות

תיקון אותיות ואותיות חלולות מתוך הכתב