תוכן עניינים

אותיות הפשוטות

תוכן עניינים

אות פשוטה שדומה לכפופה האם מוריד בהידור