תוכן עניינים

אותיות ד’ ע’ רבתי

תוכן עניינים

אות ע של שמע שנכתבה מעל השרטוט

כתיבת אות ע לכתחילה וזהירות משינוי צורתה

סופר שרוצה להגדיל במזוזה אותיות עין ודלת האם לחוש לשינוי צורה

עובי גג אות ד בתיבת אחד

רגל ד של אחד ארוכה

אותיות ע ד שנכתבו רגילות לענין הידור