תוכן עניינים

אות שנכנסה לחלל אחרת

תוכן עניינים

אות דלת שנכנס לתוכה עקב אות בית

אות דלת שנכנס לתוכה ראש למד

אות הא שנכנס לתוכה ראש למד

אות טית שרגל נון נכנסת לחללה

אות יוד שהתג נכנס קצת לחלל האות

אות ל של חול שנכנסה באות ך של שם קודש

אות ל של שם קודש שנכנסה לאות ך של חול

אות ל של שם קודש שנכנסה לאות ך של שם קדוש

ראש למד שנכנס בין התיבות בשיטה שלמעלה