תוכן עניינים

אות קטנה

תוכן עניינים

האותיות שנאמר בהן אות קטנה

כתיבת אות קטנה במקום שאין צורך

שיעור אות קטנה

שיעורה של אות קטנה ב