תוכן עניינים

אות ך

תוכן עניינים

אות ך פשוטה האם לכותבה בזוית עגולה

לאחרונה נפסלות הרבה אותיות ך פשוטה מחמת קיצור הגג

ההבדל בין אות ך לאות ר