תוכן עניינים

אות י’

תוכן עניינים

אות יוד הנראית כאות למד ממש

אות יוד עם עוקץ עבה ודומה לאות למד

אות יוד שאין לה רגל ימין כלל

אות יוד שגגה רחב ונראית כאות ריש

אות יוד שהעוקץ העליון נוגע בתג

אות יוד שהתג שעליה מחובר מימין

אות יוד שעוקצה העליון מחובר קצת לפנים

אות יוד שעוקצה השמאלי באורך רגלה ודק

אות יוד שעוקצה השמאלי קצר מרגלה חלק א

אות יוד שעוקצה התחתון מחובר קצת לפנים

אות יוד שראשה מרובע

אות יוד שרגלה ארוכה אבל כפופה

אות יוד שרגלה ארוכה כאות ואו

אות יוד שרגלה הימנית ישרה

אות יוד שרגלה הימנית קצרה

אות יוד שרגלה יוצאת מהאמצע כאות זין

אות יוד שרגלה כפופה כאות כף קטנה

אות יוד שרגלה קצרה כמו קוץ

יוד ארוכה האם מותר להאריך האותיות שבצידה

יוד שעשה לה תג בימין אם נחשב לשינוי צורה

צורת אות יוד לכתחילה

שיעור עוקץ עליון ותחתון באות יוד