תוכן עניינים

אות ט’

תוכן עניינים

אות טית שראשה צר או חלקה הימני כקו ללא ראש

אות טית שראשיה נוגעים זה בזה

צורת אות טית לכתחילה

ראש שמאלי של אותיות ח ט