תוכן עניינים

אות ח’

תוכן עניינים

חטוטרת האות ח שנפסקה בצדה האחד

צורת האות ח

שינה בהרכבת החית ולא כתבה כשתי זיינין

מדוע אות ח בתג אחד ואות י בשתי תגין