תוכן עניינים

אות ז’

תוכן עניינים

אות ז שרגלה קרובה לימין האם תדמה לאות ד

אות זין ואות נון פסולה בגובה חמשה קולמוסים

אות זין צורתה לכתחילה

אות זין שגגה רחב ב או ג קולמוסים

אות זין שגגה רחב ונראית כאות דלית

אות זין שיש לה מושב או בליטה בימין

אות זין שנפלה טיפת דיו סמוך לרגלה ונראית כאות נון שנפסקה

אות זין שקו דק יוצא מראשה לרגלה

אות זין שראשה אינו עובר לימין או לשמאל

אות זין שראשה נוטה לצד אחד יותר מהשני

אות זין שראשה עגול ואין עליה תגין

אות זין שראשה עשוי באלכסון

אות זין שרגלה ארוכה

אות זין שרגלה התעבתה עד סמוך לראשה

אות זין שרגלה יוצא מקרן זוית

אות זין שרגלה יוצאת מצד ימין ומתעקמת כלפי האמצע

אות זין שרגלה נפסקה מראשה