תוכן עניינים

אות ו’

תוכן עניינים

אות ו מרובעת האם היא מהודרת

אות ואו ארוכה ויש בה ספק

אות ואו שאין לה ראש

אות ואו שגגה רחב ונראת כריש

אות ואו שהתמלא חללה בדיו

אות ואו שיש לה יציאה בגגה ודומה לזין

אות ואו שיש לה עוקץ דרת

אות ואו שיש עליה תג בימין

אות ואו שנדבקה במושבה ואות נון

אות ואו שנדבקה לאות שלפניה

אות ואו שנדבקה למעלה לאות נון שלא מקומה כאות מם

אות ואו שנפלה לתוכה טיפת דיו

אות ואו שנפסקה וספק אם נשאר שיעור

אות ואו שנראית קצרה מחמת האות שבצידה

אות ואו שקו דק יוצא מראשה

כתוב את הכותרת כאן

כתוב את הכותרת כאן

אות ואו שראשה הפוך

אות ואו שראשה מרובע

אות ואו שראשה עשוי כמשולש

אות ואו שרגלה ארוכה מעט

אות ואו שרגלה כאורך נון פשוטה

אות ואו שרגלה נוטה לצד שמאל

אות ואו שרגלה נפסקה באמצע

אות ואו שרגלה קצרה

ו קטיעא שנמצאה שלמה אם מותר לפסקה בסכין

כיצד לכתוב ו קטיעא

כיצד לעבות אות ר או אות ו מבלי לשנות צורתן

צורת אות ואו לכתחילה