תוכן עניינים

אות הפוכה

תוכן עניינים

אות הנראית כאחרת הפוכה

אות יוד עם עוקץ ארוך האם לחוש לאות ואו הפוכה