תוכן עניינים

אות ה’

תוכן עניינים

אות ה שנגעה רגלה בגגה כחוט השערה

אות ה שנפסקה בגגה האם נחלקה לשתי אותיות

אות הא עגולה בימין

אות הא צרה

אות הא רחבה

אות הא שגגה משוך כפלים מרגלה

אות הא שנדבקה בה ואו מלפניה

אות הא שרגלה השמאלית כקולמוס

אות הא שרגלה משוכה לרוחב

אות הא שרגלה קצרה ויש בה כשיעור אות קטנה

הרחבת אות הא לכתחילה

צורת אות הא הספרדית והאשכזית

צורת רגל הא השמאלית לכתחילה

רגל הא השמאלית עם פסיעה לבר

שערה המחברת רגל ה לגגה