תוכן עניינים

אות ד’

תוכן עניינים

אופן עשיית רגל אות ד

אות ד ללא עקב בזוית מרובעת

אות ד ספק מרובעת האם מועיל תינוק

אות ד שגגה קצר תדמה לאות ז

אות ד שיש ברגלה שיעור אות קטנה

אות ד שנכתבה בכתיבה אחת כספרה 7

אות ד שרגלה ארוכה תדמה לאות ך

אות ד שרגלה מחוברת כנגד אמצע הגג

אות דלת עם תג עבה בקצה הגג

אות דלת שהתג מחובר כנגד הרגל

אות דלת שטיפת דיו נפלה לתוכה

אות דלת שנדבקה לאות אחרת בכל עובי הגג

אות דלת שנפסקה רגלה או גגה מה דינה

כתיבת אות ד לכתחילה

רגל אות ד ישרה או נוטה לימין

שני תנאים לריבוע אות ד להכשירה