תוכן עניינים

אות ג’

תוכן עניינים

אורך רגל ימנית של אות גימל

אות גימל שאין לה ראש

אות גימל שראשה הפוך

אות גימל שרגליה כקשת

הבהרה לשינוי בצורת אותיות גימל בעלון שבט תשעו

צורת אות גימל הספרדית הקדומה

צורת אות גימל לכתחילה

צורת רגל שמאלית של אות גימל

רגל אות גימל שמחוברת סמוך לראש

רגל ימין של אות גימל ארוכה הרבה

רגל שמאלית של אות גימל כקו שוה