תוכן עניינים

אות ב’

תוכן עניינים

אות ב מרובעת ללא עקב

אות ב ספק מרובעת ספק עגולה תלוי בחכם

אות ב עם אלכסון או עקב עם אלכסון

אות ב צרה או שמעובה בדיו

אות ב שנפסק גגה האם נחלקה לשתי אותיות

אות ב שקו עולה ממושבה או מקצה גגה

אות בית ללא עקב ועגולה למטה

אות בית לפי חבד

אם הרחיב אות ב רק בגגה

בית מרובעת היא בית כשרה הוכחות מהראשונים ומרן

העוקץ בעקב באות בית גורם לכניסה לחלל באות אחרת

כתיבת אות בית לכתחילה

מקום התג על גג הבית

נפלה טיפת דיו בחלל אות ב ונראית פ

צורת העקב והקוץ באות בית

שיעור החלל באות בית בכתיבה הספרדית והאשכנזית

הרחיב אות ב הרבה

זהירות בהרחבת אות ב