תוכן עניינים

אות א’

תוכן עניינים

א שנשחתה צורתה לגמרי בשם קודש

א שנשחתה צורתה

א שראשה כקו שווה

אות א האם אפשר להרחיבה כאשר יש צורך

אות אלף בקו שווה האם מועיל ספק ספיקא חלק א

אות אלף בקו שווה האם מועיל ספק ספיקא חלק ב

אם אין ליוד האלף עוקץ עליון

יוד האלף בצורת ריש עגולה

יוד האלף הימנית מחוברת למטה בקצה הקו

יוד האלף הפוכה

יוד האלף השמאלית מחוברת למעלה בקצה הקו

יוד האלף כקו שווה אם המשנה ברורה מכשיר

יוד האלף כקו שווה המתרחב

יוד האלף ללא רגל האם לפסול לפי מדרש דרבי עקיבא

יוד האלף ללא רגל שנפסקה מהאות

יוד האלף שיש לה ראש קטן שנראה אחר העיון

יודי האלף הימנית והשמאלית מחוברות בקצה הקו

יודי האלף מחוברים באמצע הקו כמין איקס

צורת היוד העליונה באות א

צורת היוד התחתונה באלף

צורת הקו האמצעי באלף

קוץ אות א שנגע בגופה בשם קודש