תוכן עניינים

אונאה

תוכן עניינים

ספר תורה ישן ופסול שנמכר בתשעים אלף שח