תוכן עניינים

אבק

תוכן עניינים

אבק גירוד או אבקה לבנה שכיסו את השם

נמצא שם על אבק שמשת המכונית